โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการด้วยระบบมัลติมีเดีย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต