ห้องเรียน "GIFTED"

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนเตรียมอุดมสมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลอง13 ปทุมธานี
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้อง 1
ห้อง 2
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนบดินทรเดชา2
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนบางมดวิทยา
โรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนเมืองนครนายก
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนศรีสุวิช
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ห้อง 1
ห้อง 2
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนเสนาประสิทธิ์
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์